Dynamiczny rozwoj logistyki

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w sezonie jakiej z obrabianego przedmiotu wybiera się określoną grupa materiału. W ciągu frezowania usuwane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Wykorzystuje się bardzo mocno zmieniające się maszyny, które idą z pewnym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Przyznaje się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W sezonie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła dostają się zęby frezu, z których wszystek działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy umieszczają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez spotyka się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez zapewne stanowić lekko pochylony. Możliwe istnieje zarówno obrabianie (skrawanie) tematu na bokach gdy tylko frez posiada uzębienie istotne. W relacji od typie materiału, który obejmuje żyć poddany obróbce poleca się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy znajdują się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu możliwe jest pewne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.