Dobra znajomosc jezyka po niemiecku

Drinkiem z najbardziej wymagających rodzajów tłumaczeń są te, które oprócz biegłej znajomości docelowego języka obcego wymagają również fachowej nauki w rozmiarze każdej dziedziny. Niewątpliwie drinkom z najdelikatniejszych w praktyk rodzajem translacji są tłumaczenia specjalistyczne, do jakich przygotowywania niezbędną przyczyną jest umiejętność dziedziny, do której łączy się treść tłumaczonego tekstu.

Tłumaczenia medyczne przylegają do tekstów specjalistycznych tworzonych w zasięgu nie tylko medycyny, lecz również chociażby biotechnologii, chemii, biologii oraz farmaceutyki. Medycznemu tłumaczeniu mogą podlegać prace z zakresu medycyny, artykuły przeznaczone do pracy w czasopismach medycznych, podręczniki używane na studiach lekarskich, materiały używane w szkoleniach w biurach medycznych i masa różnych rodzajów tekstów.
Przedstawione powyżej przykłady dotyczą przekładów pisemnych, i w zasięgu tłumaczeń medycznych możemy występować i o translacjach ustnych potrzebnych podczas chociażby konferencji medycznych z udziałem osób z kolejnych państw. Podczas rozmów tłumaczenie kończy się zawsze w trybie symultanicznym, czyli łącznie z przemową osoby której uwagę jest odtwarzana.
W działalności tłumacza medycznego kluczem do dobrze wykonywanych przekładów jest ścisłość i działanie skomplikowaną terminologią dobraną do tematyki tekstu źródłowego. Translacją tekstów medycznych najczęściej zajmuje się praktykujący lekarz, który tłumaczenie traktuje jak działalność dodatkową. Głównie w parze z wykształceniem lekarskim jego przydatności są poszerzone o studia filologiczne.
Zestawienie wiedzy medycznej i wiedze języka innego jest kluczem przy książki z artykułem specjalistycznym z zakresu medycyny.
Tekstu docelowego zwyczajnie nie tworzy jedna osoba, a po przetłumaczeniu przez specjalisty jego akcję jest rozpatrywana przez co kilka jednego innego specjalistę. Przygotowanie tekstów specjalistycznych wymaga dużej precyzji, rzetelności i umiejętności, ponieważ jest ostatnie książka wieloetapowa angażująca często kilku fachowców.