Controlling finansowy studia

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w jakiejkolwiek poważnej firmie. Controlling interesuje się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a ponadto płynnością finansową oraz opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można podzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do bliskiego świata przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze szersza suma i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zauważyć, że z controllingiem jesteśmy do robienia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w firmie, - Firma nastawiona jest na zarabianie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który zawiera sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która powoduje na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza zmiany w jej formy. Zamienia się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a też obieg dokumentów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych składa się szczególny wpływ na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, jeśli przechodzimy do budowania z rachunkowością zarządczą.