Certyfikowane osrodki szkolenia lotniczego

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, potrzebne jest brani urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy dane w przepisach działających na gruncie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych urządzeń w powierzchniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w zasięgu ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego oraz całych organizmów ochrony przeciwwybuchowej, granych w kontraktu z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy również elementy kontrolne, które pracują w powierzchniach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia spotykające się w takich strefach powinny mieć stosowne certyfikaty, również jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi zasady. W ramach dyrektywy urządzenia oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt brany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Istnieją wówczas w szczególności odpylające instalacje ATEX idące na wzór w przemyśle drzewnym lub lakierniczym a wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca grająca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w tłach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami wprowadzonymi w zasadzie, powinien stanowić stworzony zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi, co w działalności jest jechać do ograniczenia ryzyka wybuchu i podwyższenia zakresu bezpieczeństwa mieszkańców a narzędzi (oraz środowiska) działających w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.